Kultura ng Kumpanya

Kultura ng Kumpanya

OKACC Pangitain
Sikaping mamuno at mag-alok ng nasisiyahang indibidwal na mga produkto at serbisyo

Halaga ng OKACC
Matapat at maaasahan Una, Harmony, Kapansin-pansin ang kalidad, Innovation

Misyon ng OKACC

Gawing Mas Ligtas ang Baterya ng OKACC

OKACC Slogan

May kapangyarihan, May Kinabukasan

Motto ng OKACC

Ang kalidad ang ugat ng pag-unlad ng isang kumpanya

OKACC 10 Advocating, 10 Laban

Mahusay at Mataas na Kalidad ng Tagapagtaguyod, Laban sa Pagkaantala at Perfunctory

Tagapagtaguyod ng Masipag na pag-aaral, Laban sa Hindi Mapagpasya

Itaguyod ang Pagmamahal sa Iyong Mga Trabaho, Laban sa Walang Ginagawa

Tagapagtanggol Isinasaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, Laban sa Indibidwalismo;

Advocate Innovation, Laban sa Conformism

Tagapagtanggol Sumunod sa mga prinsipyo, Laban sa Mabuting sosyalista

Hiniling ni Advocate Stricting sa iyong sarili, Laban sa pagkagulo

Itaguyod ang Solidarity at pagkakaibigan, Laban sa kapwa-pagkatalo

Advocate Compliance, Laban sa Liberalismo

Advocate pragmatic, Laban sa Practice na panloloko

 

 

Kultura ng Kumpanya

Kultura ng Kumpanya

Mag-iwan ng mensahe

Mag-iwan ng mensahe