Kastam Dan Cukai Import

Kastam Dan Cukai Import

Kastam ialah agensi kerajaan yang bertanggungjawab mengawal selia penghantaran yang memasuki negara atau wilayah. Semua penghantaran yang dihantar ke dan dari negara atau wilayah mesti melunaskan kastam terlebih dahulu. Ia sentiasa menjadi tanggungjawab pembeli untuk membersihkan kastam dan membayar duti tersuai yang berkaitan.

OKACC tidak menambah cukai, VAT atau caj tersembunyi yang lain. Anda membayar kami apa yang anda lihat pada skrin pesanan, iaitu jumlah kecil barang + kos penghantaran. Walau bagaimanapun, di kebanyakan negara, anda perlu membayar cukai atau duti ke atas barangan yang diimport. Kadangkala barangan di bawah nilai tertentu, atau dalam kategori tertentu, tidak dikenakan cukai.

,Peraturan adalah berbeza di setiap negara. Malangnya, tiada cara untuk jualan kami mengetahui peraturan, peraturan, adat, tradisi, amalan, kelemahan, skim, sistem, kertas kerja, kod, undang-undang atau ketetapan setiap negara. Oleh itu, kami tidak boleh, dan tidak akan, menawarkan nasihat tentang cukai di negara anda. Sebagai pembeli, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengetahui maklumat tersebut sebelum anda memesan.,

Jika anda perlu membayar cukai import dan/atau duti tambahan dan cukai jualan, maka anda perlu membayarnya kepada kurier selepas menerima bungkusan. Kami tidak boleh mengira ini untuk anda dan tiada cara untuk membuat prabayar. Jika anda menghantar penghantaran atau menghantar item hadiah kepada seseorang, sila pastikan mereka sedar tentang kemungkinan perlu membayar cukai apabila menerima barangan.

Sila ketahui seberapa banyak yang anda boleh tentang cukai import anda di negara anda sendiri sebelum melengkapkan pesanan anda. Jika anda mengetahui maklumat tentang situasi cukai import di negara anda, dan anda percaya ada cara untuk meminimumkan cukai yang perlu anda bayar (atau menghapuskan cukai sama sekali), cuma beritahu kakitangan jualan kami perkara yang anda perlukan dengan meletakkan arahan (mengenai pelabelan , pembungkusan, pengisytiharan, invois, dsb.) dalam ruangan komen semasa pembayaran. Kakitangan jualan kami sangat gembira untuk mengikuti arahan anda.

Semua barangan yang diimport adalah tertakluk kepada pelepasan Kastam di setiap negara. Apabila anda membeli dari OKACC, barang dagangan dihantar dari China. Oleh itu anda mengimport, dan anda adalah pengimport yang bertanggungjawab ke atas barangan tersebut apabila barangan tersebut melalui Kastam di negara destinasi anda. Mengikut terma dan syarat am kami, anda boleh memesan apa sahaja yang anda suka dari OKACC dan kami akan memenuhi pesanan anda, tetapi tetap menjadi tanggungjawab anda untuk mengetahui terlebih dahulu sama ada produk itu dibenarkan untuk diimport ke negara destinasi anda, dan jika ya apa keperluan pelepasan, cukai, polisi, dll dikenakan di negara itu. OKACC tidak boleh dan tidak akan menawarkan nasihat atau maklumat pra-penghantaran mengenai isu Kastam dalam apa jua perkara.

Daripada lebih 10 tahun penghantaran beribu-ribu pesanan, kami boleh mengesahkan bahawa dalam lebih 99.9% penghantaran dari OKACC tidak ada sebarang masalah dengan pelepasan Kastam. Tambahan pula dalam kebanyakan kes yang jarang berlaku tertakluk kepada kelewatan dalam Kastam, barangan tersebut dikeluarkan dan dihantar dengan jayanya. Ini kerana pelepasan melalui kaedah penghantaran biasa (kurier atau pos) dikendalikan secara profesional oleh syarikat perkapalan, dan OKACC ialah penyedia berpengalaman dokumentasi penghantaran yang betul serta produk serta pembungkusan yang mematuhi.

Anda perlu sedar bahawa, memandangkan sebarang pesanan, yang anda buat di OKACC akan melalui Kastam negara anda, Kastam mempunyai hak untuk memegang dan memeriksa barangan anda mengikut dasar mereka.

Kastam setiap negara mempunyai dasar yang berbeza, dan dasar ini boleh berbeza-beza dengan ketara, contohnya…

…dari pelabuhan ke pelabuhan

…dari hari ke hari atau daripada seorang kakitangan Kastam kepada yang lain

…bergantung pada jumlah pakej yang memerlukan pelepasan pada mana-mana hari tertentu

…bergantung pada tahap keselamatan dan iklim politik pada masa ini

…bergantung pada kaedah penghantaran pakej

…bergantung pada asal pakej

…bergantung pada pakej, berat, bentuk, pembungkusan, saiz, profil, hasil x-ray, dsb

…bergantung pada kandungan pakej

…bergantung pada penilaian yang diisytiharkan atau dinilai bagi kandungan pakej

…bergantung pada kertas kerja yang mengiringi penghantaran

…bergantung pada jadual waktu pemeriksaan rawak atau semakan kelompok berjadual untuk kriteria tertentu

Sebagai pengimport, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pelepasan barang niaga apa-apa isu yang mungkin timbul daripada pemeriksaan atau penahanan. Biasanya, penerima kiriman paket yang dihantar diambil sebagai pengimport dalam sebarang kes masalah.

Jika anda dropshipping, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa penerima barang dagangan ialah pelanggan anda, dan oleh itu mereka akan bertanggungjawab ke atas sebarang duti import yang dinilai, cukai jualan atau isu yang timbul daripada pemeriksaan Kastam.

Di kebanyakan negara, bergantung pada kategori barangan yang diimport dan kuantiti atau nilai, penghantaran akan dinilai untuk duti dan/atau cukai jualan. Itu adalah tanggungjawab anda sebagai pengimport dan anda boleh mendapatkan nota terperinci daripada OKACC di sini.

——————————————————————————–

Dalam Kes Pegangan Kastam

OKACC akan menghubungi anda untuk membincangkan isu ini secara terbuka.

Anda biasanya dikehendaki berkomunikasi secara langsung dengan Kastam negara anda atau menghubungi mereka melalui syarikat kurier anda.

Jika dokumen tambahan diperlukan, OKACC akan melakukan yang terbaik untuk menyediakan dokumen tersebut kepada anda dan menyokong pelepasan barangan.

Kastam negara anda boleh menyimpan barangan sementara menunggu keputusan selama yang mereka suka.

Keputusan muktamad tentang menilai, menilai, mengenakan cukai, melepaskan/menolak, merampas barang dagangan adalah sepenuhnya kepada Kastam. Dalam sesetengah kes, tiada alasan diberikan, dan di banyak negara, pengimport tidak mempunyai hak untuk merayu. Di kebanyakan negara, Kastam sukar untuk berkomunikasi dan kekurangan maklumat awam asas atau hubungan kakitangan yang boleh diakses.

Dalam kebanyakan kes, barang niaga dikeluarkan selepas kelewatan antara 1 hari hingga 6 bulan… sebab kelewatan biasanya tidak diketahui, dan tempoh kelewatan itu malangnya di luar kawalan sesiapa.

Jika barang dagangan tersebut ditolak masuk, ia sama ada akan dimusnahkan tanpa pampasan atau dikembalikan semula jadi kurier menghantarnya kembali ke OKACC.

Di bawah terma dan syarat ini, yang anda setujui pada masa anda membuat pesanan anda, anda mengakui anda memahami tanggungjawab asas anda sebagai pengimport dan liabiliti yang terhasil sekiranya sebarang pengecualian berlaku.

——————————————————————————–

Contoh situasi di mana OKACC akan memberi pampasan kepada anda

Jika dokumen yang diiktiraf di peringkat antarabangsa seperti CE / FCC / Sisvel tidak dapat dibekalkan dengan cukup pantas oleh OKACC, dan Kastam menolak kemasukan ke barangan tersebut.

Jika anda membuat permintaan yang sah untuk penyesuaian kertas kerja penghantaran, dan kami bersetuju untuk mengikut arahan anda tetapi gagal berbuat demikian.

Jika kami membuat sebarang kesilapan serius lain pada kertas kerja yang mengiringi barangan.

Jika barangan itu ditangguhkan atau disita oleh Kastam Keluar China dan bukannya Kastam negara anda sendiri.

Jika siasatan Kastam mendedahkan isu IPR yang sah dengan produk. OKACC tidak sekali-kali memasarkan/menjual produk tiruan atau sebarang produk/pembungkusan yang melanggar harta intelek mana-mana pihak.

Contoh situasi di mana anda tidak berhak mendapat pampasan

Jika anda enggan menerima barangan tersebut.

Jika barang niaga tidak dapat dijelaskan kerana sekatan import yang khusus untuk negara anda sendiri, cth kelulusan FDA produk (AS), pensijilan khusus negara, kategori barangan terhad, kuota, apa yang dipanggil penguatkuasaan anti lambakan, dsb.

Jika anda enggan menerima cukai yang dikenakan atau caj lain yang berkaitan dengan prosedur import.

Jika anda enggan membayar caj tambahan atau denda hasil daripada penilaian semula Kastam terhadap klasifikasi atau nilai barang dagangan.

Jika anda tidak dapat menerima barangan tersebut kerana undang-undang di negara anda seperti kekurangan lesen import.

Jika Kastam menolak kemasukan ke barangan anda kerana anda gagal memberikan kertas kerja atau maklumat lain tepat pada masanya, ATAU memberikan kertas kerja atau maklumat yang salah.

Jika Kastam menolak kemasukan ke barangan anda tetapi mereka tidak memberikan sebab, ATAU kami tidak dapat mengesahkan butiran yang mencukupi tentang sebab yang sepatutnya.

Jika Kastam menolak kemasukan ke barangan anda kerana isu IPR yang sepatutnya, tetapi pada pendapat kami ini tidak berasas.

Jika Kastam masih memegang barangan selepas tempoh sekurang-kurangnya 6 minggu dan selepas usaha terbaik kami, kami tidak mempunyai butiran lanjut tentang sebab penahanan atau sebarang kemungkinan penyelesaian kes itu.

Jika pelepasan gagal kerana kekurangan lesen/dokumen/sijil yang khusus untuk negara anda dan OKACC menganggapnya di luar skop munasabah Pasukan Penghantaran kami untuk memberikan dokumen ini tanpa sebarang komunikasi pra-penghantaran daripada anda.

Jika Kastam enggan memasuki barangan anda atau mengenakan cukai, caj atau denda yang meningkat yang berkaitan dengan klasifikasi atau nilai yang diisytiharkan bagi barangan pada kertas kerja penghantaran. Kami sentiasa memaklumkan anda lebih awal tentang pengisytiharan barangan anda, dan dalam kes penghantaran yang lebih besar, anda perlu bersetuju dengan nilai pengisytiharan secara eksplisit, jadi ini dianggap sebagai tanggungjawab anda sepenuhnya.

Jika kami sebelum ini memberi amaran kepada anda tentang kemungkinan peningkatan risiko pengecualian penghantaran disebabkan oleh pengalaman kami menghantar ke negara anda, atas apa jua sebab, anda secara jelas bersetuju untuk meneruskan pesanan.

Pampasan

“Pampasan” merujuk kepada bayaran balik/kredit penuh atau sebahagian daripada jumlah yang anda bayar untuk barangan dan/atau penghantaran (bergantung pada keadaan). OKACC sama sekali tidak akan menawarkan sebarang pampasan lanjut atau menerima sebarang liabiliti dalam apa-apa perkara lain.

Kami mempunyai hak tunggal untuk menilai sebab pengecualian Kastam. Kami akan melakukan ini secara terbuka berdasarkan komunikasi kami dengan Kurier, Kastam negara anda, dan sebarang bukti yang anda berikan kepada kami tentang komunikasi anda sendiri dengan Kurier dan Kastam.

Jika barang niaga dipulangkan ke China, tetapi kami menganggap anda bertanggungjawab atas penghantaran yang gagal, bukan kami, kami mungkin boleh membayar pampasan sebahagiannya, berdasarkan sebarang baki kredit selepas yuran penghantaran pemulangan, cukai import China dan yuran penyimpanan semula.

Jika barangan itu disita, dipegang selama-lamanya, dimusnahkan atau dirampas oleh Kastam, dan mengikut dasar di atas ini bukan tanggungjawab OKACC (termasuk di mana sebab sebenar pengecualian tidak pernah dijelaskan), anda tidak akan menerima sebarang bentuk pampasan.

Tinggalkan pesanan

Tinggalkan pesanan