Clo a dovozní daň

Clo a dovozní daň

Celní správa je vládní agentura odpovědná za regulaci zásilek vstupujících do země nebo regionu. Všechny zásilky odesílané do a ze země nebo regionu musí nejprve projít celním řízením. Vždy je odpovědností kupujícího proclení a zaplacení příslušných cel.

OKACC nepřipočítává daně, DPH ani jiné skryté poplatky. Platíte nám to, co vidíte na obrazovce objednávky, tj. mezisoučet zboží + náklady na dopravu. Ve většině zemí však musíte platit daně nebo clo za dovážené zboží. Někdy zboží pod určitou hodnotou nebo v určitých kategoriích nepodléhá daním.

Pravidla jsou v každé zemi jiná. Bohužel neexistuje způsob, jak by náš prodej mohl znát pravidla, předpisy, zvyky, tradice, praktiky, mezery, schémata, systémy, papírování, kodexy, zákony nebo nařízení každé jednotlivé země. Proto nemůžeme a nebudeme nabízet rady ohledně daní ve vaší zemi. Jako kupující je vaší odpovědností zjistit si tyto informace před objednávkou.

Pokud musíte zaplatit dovozní daně a/nebo dodatečná cla a daně z prodeje, budete je muset zaplatit kurýrovi po obdržení balíku(ů). Nemůžeme vám to spočítat a neexistuje způsob, jak to předplatit. Pokud někomu posíláte nebo posíláte dárkový předmět, ujistěte se, že si je vědom možnosti platit daně při příjmu zboží.

Před dokončením objednávky si prosím zjistěte co nejvíce o svých dovozních daních ve vaší zemi. Pokud zjistíte informace o situaci dovozních daní ve vaší zemi a domníváte se, že existují způsoby, jak minimalizovat daně, které musíte platit (nebo daně úplně odstranit), řekněte našemu prodejnímu personálu, co potřebujete, zadáním pokynů (ohledně označení , balení, prohlášení, faktury atd.) v poli komentáře při pokladně. Náš prodejní personál se více než rád řídí vašimi pokyny.

Veškeré dovezené zboží podléhá celnímu odbavení v každé zemi. Při nákupu od OKACC je zboží odesláno z Číny. Proto dovážíte a jste dovozcem odpovědným za zboží, když zboží prochází celnicí ve vaší cílové zemi. Podle našich všeobecných obchodních podmínek si můžete u OKACC objednat cokoli, co se vám líbí, a my vaši objednávku splníme, ale zůstává zcela na vaší odpovědnosti, abyste si předem zjistili, zda je dovoz produktů do vaší cílové země povolen, a pokud ano, jaké v dané zemi platí požadavky na prověřování, daně, zásady atd. OKACC nemůže a nebude nabízet rady nebo informace před odesláním o celních otázkách v žádném ohledu.

Z více než 10 let expedice tisíců objednávek můžeme potvrdit, že u více než 99,9% zásilek z OKACC není žádný problém s celním odbavením. Kromě toho ve většině vzácných případů, které podléhají zpoždění na celnici, je zboží propuštěno a doručeno úspěšně. Je to proto, že odbavení běžnými způsoby dopravy (kurýry nebo poštou) je profesionálně řešeno přepravní společností a OKACC je zkušeným poskytovatelem správné přepravní dokumentace a vyhovujících produktů a balení.

Musíte si být vědomi toho, že vzhledem k tomu, že jakákoli objednávka, kterou provedete na OKACC, projde celním úřadem vaší země, celní orgány mají právo zadržet a zkontrolovat vaše zboží podle svých zásad.

Celní správa každé země má jiné zásady a tyto zásady se mohou podstatně lišit, například…

…z přístavu do přístavu

…ze dne na den nebo od jednoho zaměstnance Customs k druhému

…v závislosti na objemu balíků vyžadujících odbavení v kterýkoli konkrétní den

…v závislosti na aktuálních bezpečnostních úrovních a politickém klimatu

…v závislosti na způsobu přepravy balíku

…v závislosti na původu balíku

…v závislosti na obalu, hmotnosti, tvaru, balení, velikosti, profilu, výsledcích rentgenu atd

…v závislosti na obsahu balení

…v závislosti na deklarovaném nebo odhadnutém ocenění obsahu balení

…v závislosti na dokumentaci doprovázející zásilku

…v závislosti na rozvrhu náhodných kontrol nebo plánovaných kontrol šarží pro konkrétní kritéria

Jako dovozce nesete výhradní odpovědnost za odbavení zboží za jakékoli problémy, které mohou vyplynout z kontroly nebo zadržení. Obvykle je příjemce odeslaných paketů považován za dovozce v jakémkoli problémovém případě.

Pokud provádíte dropshipping, je důležité si uvědomit, že příjemcem zboží je váš zákazník, a proto bude odpovědný za vyměřená dovozní cla, daně z prodeje nebo problémy vyplývající z celní kontroly.

Ve většině zemí, v závislosti na kategorii dováženého zboží a množství nebo hodnotě, bude zásilka posouzena na clo a/nebo daň z obratu. To je vaše odpovědnost jako dovozce a podrobné poznámky od OKACC naleznete zde.

——————————————————————————–

V případě Celního Zadržení

OKACC vás bude kontaktovat, abyste problém otevřeně prodiskutovali.

Obvykle budete muset komunikovat přímo s celními orgány vaší země nebo je kontaktovat prostřednictvím vaší kurýrní společnosti.

Pokud jsou vyžadovány další dokumenty, společnost OKACC udělá vše pro to, aby vám tyto dokumenty poskytla a podpořila odbavení zboží.

Celní správa vaší země může držet zboží až do rozhodnutí tak dlouho, jak bude chtít.

Konečné rozhodnutí o posouzení, ocenění, zdanění, propuštění/odmítnutí, zabavení zboží je zcela na celní správě. V některých případech nejsou uvedeny žádné důvody a v mnoha zemích nemá dovozce právo na odvolání. Ve většině zemí je s celními orgány obtížné komunikovat a postrádají základní veřejné informace nebo dostupné kontakty na zaměstnance.

V naprosté většině případů je zboží uvolněno se zpožděním v rozmezí od 1 dne do 6 měsíců... důvod zpoždění je obvykle neznámý a délku zpoždění bohužel nikdo nemůže ovlivnit.

Pokud je zboží odmítnuto, bude buď zničeno bez náhrady, nebo vráceno zpět, aby je kurýr poslal zpět do OKACC.

Na základě těchto podmínek, se kterými souhlasíte v době zadávání objednávky, potvrzujete, že rozumíte svým základním povinnostem dovozce a z nich vyplývajícím závazkům, pokud by došlo k jakékoli výjimce.

——————————————————————————–

Příklady situací, kdy vás OKACC odškodní

Pokud by mezinárodně uznávané dokumenty, jako je CE / FCC / Sisvel, nemohlo OKACC dodat dostatečně rychle a celní orgány odmítly vstup zboží.

Pokud jste platně požádali o přizpůsobení přepravní dokumentace a my jsme souhlasili s tím, že budeme postupovat podle vašich pokynů, ale neučinili jsme tak.

Pokud jsme udělali nějakou jinou závažnou chybu v papírování doprovázejícím zboží.

Pokud bylo zboží zpožděno nebo zabaveno celním úřadem China Exit, nikoli celním úřadem vaší vlastní země.

Pokud celní šetření odhalí platný problém práv duševního vlastnictví s produkty. Společnost OKACC nikdy vědomě neuvádí na trh/neprodává padělané výrobky ani žádné výrobky/obaly porušující duševní vlastnictví jakékoli strany.

Příklady situací, kdy nemáte nárok na odškodnění

Pokud jste odmítli převzít zboží.

Pokud zboží nemohlo být odbaveno kvůli dovozním omezením, která jsou specifická pro vaši zemi, např. schválení produktů FDA (USA), certifikace specifická pro zemi, omezené kategorie zboží, kvóty, tzv. antidumpingové vymáhání atd.

Pokud jste odmítli přijmout příslušné daně nebo jiné poplatky spojené s dovozním postupem.

Pokud jste odmítli zaplatit dodatečné poplatky nebo pokuty vyplývající z opětovného posouzení klasifikace nebo hodnoty zboží celními orgány.

Pokud jste nemohli přijmout zboží kvůli zákonům ve vaší zemi, jako je nedostatek dovozní licence.

Pokud celní orgány odmítly vstup do vašeho zboží, protože jste včas neposkytli papíry nebo jiné informace, NEBO poskytli nesprávné papíry nebo informace.

Pokud celní orgány odmítly vstup do vašeho zboží, ale neuvedly důvod, NEBO jsme nebyli schopni potvrdit dostatečné podrobnosti o předpokládaném důvodu.

Pokud celní orgány odmítly vstup na vaše zboží z důvodu domnělého problému s právy duševního vlastnictví, ale podle našeho názoru je to nepodložené.

Pokud celní orgány stále zadržují zboží po období alespoň 6 týdnů a po našem nejlepším úsilí, nemáme žádné další podrobnosti o důvodu zadržení ani žádné pravděpodobné řešení případu.

Pokud se schválení nezdařilo z důvodu nedostatku licencí/dokumentů/certifikátů, které jsou specifické pro vaši zemi, a OKACC se domnívá, že je nad rámec přiměřeného rozsahu našeho přepravního týmu poskytnout tyto dokumenty, aniž byste od vás před odesláním komunikovali.

Pokud celní orgány odmítly vstup na vaše zboží nebo uložily zvýšené daně, poplatky nebo pokuty související s klasifikací nebo deklarovanou hodnotou zboží na přepravní dokumentaci. Vždy vás předem informujeme o deklaraci vašeho zboží a v případě větších zásilek musíte s hodnotou deklarace výslovně souhlasit, takže je to považováno za zcela vaši odpovědnost.

Pokud jsme vás z jakéhokoli důvodu dříve varovali před možným zvýšeným rizikem výjimek z doručení kvůli našim zkušenostem s odesláním do vaší země, výslovně jste souhlasili s pokračováním v objednávce.

Kompenzace

„Kompenzace“ se vztahuje na úplné nebo částečné vrácení/připsání částky, kterou jste zaplatili za zboží a/nebo dopravu (v závislosti na situaci). OKACC absolutně nenabídne žádnou další kompenzaci ani nepřijme žádnou odpovědnost v jakémkoli jiném ohledu.

Vyhrazujeme si výhradní právo posoudit důvod celní výjimky. Uděláme to otevřeně na základě naší komunikace s kurýrem, celními orgány vaší země a jakýchkoli důkazů, které jste nám poskytli o své vlastní komunikaci s kurýrem a celními orgány.

Pokud je zboží vráceno do Číny, ale my se domníváme, že za neúspěšné doručení nesete odpovědnost vy, nikoli my, můžeme být schopni částečně kompenzovat na základě případného zbývajícího kreditu po poplatcích za zpětné doručení, dovozních daních do Číny a poplatcích za opětovné naskladnění.

Pokud je zboží zabaveno, drženo na dobu neurčitou, zničeno nebo zabaveno celními orgány a podle výše uvedené politiky to není odpovědností společnosti OKACC (včetně případů, kdy skutečný důvod výjimky nebyl nikdy objasněn), neobdržíte žádnou náhradu.

Zanechat vzkaz

Zanechat vzkaz